Otoczenie. Environment - everyday object - memory game 2.

mówienie, czytanie, pisanie
Materiał do wykorzystania na wiele sposobów m. in: Uczniowie otrzymują zestaw kart przygotowany w ten sposób, że na jednej stronie karty jest obrazek, a na drugiej określające je słowo. Następnie rozkładają karty obrazkami do góry i, po wskazaniu dowolnie wybranej karty, muszą powiedzieć słowo lub całe zdanie, które ją opisuje, np: „hamak” lub „To jest hamak.”