Flashcards - vegetables 2

Flashcards z warzywami. Materiał językowo-obrazkowy do nauki języka angielskiego. Na karcie warzywa: tomato, carrots, cucumber, lettuce, peas, onion.