Atrybuty zawodów. Job equipment - memory game

mówienie, czytanie, pisanie, użycie czasownika „być” w czasie Present Simple
Materiał do wykorzystania na wiele sposobów m. in.:Uczniowie otrzymują dwa zestawy kart - jeden z samymi obrazkami i drugi ze słowami. Następnie dobierają dwie, pasujące do siebie karty jednocześnie wypowiadając słowo lub zdanie: „kostium” lub „To jest kostium.”