Zawody. Jobs - memory game

mówienie, czytanie, pisanie, użycie czasownika „być” w czasie Present Simple; użycie przedimka nieokreślonego z nazwami zawodów
Materiał do wykorzystania na wiele sposobów m.in.: Uczniowie otrzymują dwa zestawy kart - jeden z samymi obrazkami i drugi ze słowami. Następnie dobierają dwie, pasujące do siebie karty jednocześnie wypowiadając słowo lub zdanie: „pilot” lub „On jest pilotem”.