Zawody. Jobs - match and write sentences

pisanie, użycie przedimka nieokreślonego a/an z nazwami zawodów
W pierwszej części uczeń uzupełnia podpisy pod obrazkami. W drugiej pisze zdania na podstawie wzoru.