Zawody. Jobs - memory game 2

mówienie, czytanie, użycie przedimka nieokreślonego z nazwami zawodów, czas Present Simple (3 os. l. pojedynczej)
Materiał do wykorzystania na wiele sposobów m.in.: Uczniowie otrzymują dwa zestawy kart - jeden z obrazkami zawodów i drugi z obrazkami przedmiotów. Następnie dobierają dwie, pasujące do siebie karty jednocześnie wypowiadając zdanie, np. „On jest kucharzem i do pracy potrzebuje noża”.