Zawody. Jobs - read and complete

zrozumienie tekstu czytanego i pisanie
Uczeń czyta stwierdzenie opisujące, jaki zawód wykonuje dana osoba i uzupełnia je wpisując nazwę przedmiotu potrzebnego do wykonywania tego zawodu.