Zawody. Jobs - read and write

zrozumienie tekstu czytanego i pisanie
Uczeń czyta zdania opisujące, jaki przedmiot potrzebny jest do wykonywania zawodu, a następnie zapisuje zdanie określające, o jaki zawód chodzi.