Sprzęt sportowy. Sports equipment - memory game

mówienie, czytanie, pisanie
Materiał do wykorzystania na wiele sposobów np.: Uczniowie otrzymują dwa zestawy kart - jeden z samymi obrazkami i drugi ze słowami. Następnie dobierają dwie, pasujące do siebie karty jednocześnie wypowiadając słowo lub zdanie: „narty” lub „To są narty”.