Szkoła. Classroom objects - true or false

czasownik to be w czasie Present Simple; liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników
Na podstawie obrazka uczeń decyduje, czy podane stwierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe.