Szkoła. Classroom objects - read and colour

użycie czasownika „być” w czasie Present Simple
Uczeń czyta tekst i na jego podstawie koloruje rysunek.