Szkoła. Classroom objects - true or false 2

użycie czasownika „być” w czasie Past Simple
Na podstawie obrazka uczeń decyduje, czy podane stwierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe.