Szkoła. Classroom objects - answer questions

czasownik „być” w czasie Past Simple i krótka forma odpowiedzi
Uczeń czyta pytania ogólne i na podstawie obrazków udziela krótkich odpowiedzi.