Szkoła. Classroom objects -describing pictures in pairs

użycie czasownika „być” w czasie Present Simple lub Past Simple
Uczniowie dobierają się w pary. Każdy uczeń otrzymuje jeden obrazek.Uczniowie na przemian zadają sobie pytania ogólne, aby znaleźć 10 różnic między ich obrazkami.