Szkoła. Classroom objects - describe a picture 1

czasownik „być” w czasach Present Simple i Past Simple
Uczeń porównuje dwa obrazki, aby odnaleźć dziesięć różnic między nimi, a następnie pisze zdania na podstawie przykładu.