Szkoła. Classroom objects - describe a picture 2

czasownik „być” w czasie Present Simple (konstrukcja „tam jest...” / „tam są...”)
Uczeń pisze zdania na podstawie obrazka.