Szkoła. Classroom objects - describe a picture 3

czasownik „być” w czasie Past Simple (konstrukcja „tam był...” / „tam były...”)
Uczeń pisze zdania na podstawie obrazka.