Szkoła. Classroom objects - gap fill activity

czytanie i pisanie
Na podstawie obrazka uczeń wypełnia luki w zdaniach odpowiednimi przyimkami miejsca.