Uczucia. Emotions - board game

użycie czasownika „być” w czasie Present Simple w różnych osobach
Do gry uczniowie potrzebują planszę, karty, kostkę i pionki. Gracze ustawiają pionki na polu START i ustalają kolejność. Uczeń rzuca kostką i porusza się po planszy o tyle pól, ile wskazuje liczba oczek na kostce. Gdy gracz stanie na polu, bierze kartę z obrazkiem i mówi zdanie używając konstrukcji z osobą, którą wskazuje pole oraz przymiotnika zilustrowanego na karcie (np. „On jest zmęczony.”, „My jesteśmy zainteresowani.”) Jeśli zdanie jest poprawne, pionek może zostać na danym polu. Jeśli jest błędne, gracz wraca na pole sprzed rzutu kostką.
Gra online w serwisie yummy.pl - Jurek ogórek