Góra emocji

Karta może być doskonałą pomocą na godzinie wychowawczej lub indywidualnych zajęciach. Na jej podstawie można przedyskutować emocje z minionego dnia.