Sowa - znajdź [s]

Zabawa polega na odnalezieniu na ilustracji piktogramów, wskazanych przez przeciwnika. Nazwy wszystkich piktogramów składających się na obrazek zawierają głoskę [s]. Materiał z serii "Obrazek z obrazków".
Inspirację Plakaty znajdź
inne materiały z serii - Obrazek z obrazków