Instrumenty muzyczne

Karta ilustrująca instrumenty muzyczne z materiałem językowym i obrazkowym.