Wagi

Karta pracy, w której uczeń ma za zadanie uzupełnić znakiem mniejszości, większości lub równości obrazki z wagami.