Little Red Riding Hood - complete the gaps

Uczeń uzupełnia tekst formami czasu przeszłego podanych czasowników, następnie słucha bajki i sprawdza odpowiedzi.