Liście drzew - karta pracy

Karta przedstawiająca 9 liści różnych drzew. Kartę można wykorzystać na wiele sposobów, jako kartę pracy do uzupełnienia podpisami, jako kolorowankę, a podwójnie wydrukowaną do gry w memo.