Szlaczki - liście

grafomotoryka
Jesienne ćwiczenie grafomotoryczne.