Cykl obiegu wody w przyrodzie

Karta ilustrująca cykl obiegu wody w przyrodzie. Kartę można uzupełnić o podpisy oraz pokolorować.