Cykl obiegu wody w przyrodzie - do podpisywania

Karta ilustrująca cykl obiegu wody w przyrodzie. Kartę można uzupełnić o podpisy oraz pokolorować.