Język malarzem - gimnastyka

pionizacja języka
Karta z propozycją ćwiczeń języka, doskonale sprawdza się wklejona do zeszytu ćwiczeń, jako praca domowa.