Pasażerowie

Kartę można wykorzystać na szereg sposobów, między innymi do różnicowania par głosek. Do zabawy będą potrzebne karty z dwoma autobusami oraz podwójnie wydrukowane karty z pasażerami. Karty z autobusami opisujemy głoskami przeciwstawnymi np. [r] i [l], natomiast na walizki pasażerów naklejamy obrazki z ilustracjami, których nazwy zawierają ćwiczone głoski. Dziecko ma za zadanie umieścić pasażerów w odpowiednich autobusach, wsuwając ilustracje pasażerów w nacięcia (wyznaczone przerywaną linią) w autobusach. Tę samą zasadę możemy wykorzystać w zadaniach matematycznych, gdzie autobus będzie opisany wynikiem, a walizki działaniem.