Symetria - obiekty

pojęcie symetrii i asymetrii
Karta pracy zawierająca ćwiczenie, w którym należy zaznaczyć ilustracje symetrycznych przedmiotów. Ćwiczenie może posiadać więcej niż jedno dobre rozwiązanie, ponieważ obiekty mają swoje odpowiedniki w 3D i w zależności od założonego wymiaru te same przedmioty mogą być zarówno symetryczne, jak i asymetryczne.