Wagi - sumowanie. Wariant 2

Karta pracy, w której dziecko ma za zadanie dorysować wskazówki na wagach, tak by wskazywały zsumowany ciężar odważników.