Kryształ - geometryczny

Zadanie polega na zaznaczeniu wskazanych figur geometrycznych.