Foka w geometrycznym labityncie

Labirynt, w którym ścieżki wyznaczone są przez figury geometryczne.