Bat - coloring page

Kolorowanie według reguł. Każdemu kolorowi została przyporządkowana inna cyfra. Dziecko wypełnia kontury zgodnie z oznaczeniem.