Materiał obrazkowo-językowy. Owoce 1

Materiał językowo-obrazkowy do nauki czytania.