Materiał obrazkowo-językowy. Owoce 2

Materiał językowo-obrazkowy do nauki czytania.