Materiał obrazkowo-językowy. Warzywa 1

Materiał językowo-obrazkowy do nauki czytania.