Materiał obrazkowo-językowy. Jesień

Karta z 20 ilustracjami atrybutów jesieni. Karty można wykorzystywać wraz z podpisami lub odciąć podpisy i używać samych ilustracji.