Alfabet w liniaturze K-S

czytanie, pisanie, grafomotoryka
Karta pracy pomocna przy nauce pisania. Kolejne litery alfabetu polskiego w liniaturze do uzupełnienia. Karta zawiera litery od k do ś.