Materiał obrazkowo-językowy. Jobs

Karta z 20 ilustracjami obrazującymi różne zawody. Karty można wykorzystywać wraz z podpisami lub można odciąć podpisy i używać samych ilustracji.
Gra online w serwisie yummy.pl - Zawody
Wersje karty w - języku niemieckim i języku polskim