Alfabet w liniaturze T - Z

czytanie, pisanie, grafomotoryka
Karta pracy pomocna przy nauce pisania. Kolejne litery alfabetu polskiego w liniaturze do uzupełnienia. Karta zawiera litery od t do ż plus ą, ę, ń, ó.