Pisanki - wzorki

Ćwiczenie grafomotoryczne polegające na dokończeniu wzorów na pisankach.