Nagłosowe rebusy fonetyczne - 3 głoski.

Rebusy fonetyczne wspomagające ćwiczenia głoskowania.