Piotruś - pierwsza głoska. Wariant 1

Gra przeznaczona jest dla 2 - 5 graczy.Rozdaj karty pomiędzy graczy. Pary tworzą karty, na których przedstawione są obrazki, których nazwy zaczynają się na tę samą głoskę. Każdy gracz odkłada pary ze swoich kart, następnie ciągnie kartę od osoby siedzącej po prawej stronie, jeśli ma parę, odkłada ją. Grę przegrywa ten, kto zostanie z niesparowaną kartą Piotrusiem, czyli Mi.