Alphabet - snake

Wąż z wszystkimi literami angielskiego alfabetu. Kartę najlepiej wydrukować na grubszej kartce, następnie wyciąć wszystkie części węża, przeciąć każdy z segmentów zgodnie z kolorami, tak by pojedynczy kartonika zawierał 2 litery. Gra polega na poskładaniu całego węża na zasadach podobnych do gry w domino.