Puzzle - pary. Głoska [g]

Puzzle należy wyciąć wzdłuż linii. Zabawa polega na sparowaniu klocka z pierwszą sylabą z resztą wyrazu. Karty zawierają materiał obrazkowo-językowy do utrwalania głoski [g].