Alfabet dookoła - litera s

Karta z zapisem litery drukowanymi literami, literami pisanymi oraz ilustracją samolotu. Dziecko ma za zadanie odszukać na obwodzie podane w środku drukowanymi pismem litery i poprawić je po śladzie. Dodatkowo na obwodzie każdej karty można odszukać wszystkie litery składające się na nazwę obrazka, który widnieje na środku oraz pokolorować obrazek.