Figury przestrzenne. Wariant 3

Karta pracy z zadaniami polegającymi na obliczeniu z ilu sześcianów składa się każda z figur.