ó jak żółw - karta pracy

czytanie, pisanie, grafomotoryka
Karta pracy pomocna przy nauce pisania. Obok wzoru litery z zaznaczonymi kierunkami prowadzenia linii, oraz liniatury do ćwiczeń, mamy również obrazek do obrysowania i pokolorowania.